Miesięczne archiwa: marzec 2020

Styl eklektyczny bardzo trudno jest zdefiniować konkretnymi zaleceniami. To tak naprawdę misz masz różnych stylów. Według definicji z Wikipedii eklektyzm to “ w sztuce: twórczość kompilacyjna, łącząca różne elementy i treści z różnych stylów, epok i kierunków artystycznych, nieprowadząca do nowej syntezy, nieoryginalna; w architekturze eklektyzm oznacza jeden z odłamów historyzmu (zob. eklektyzm w architekturze). 

Czytaj dalej

1/1